Archiv: Srpen 2013

Analytické funkce Excelu 2.
Podmíněné formátování

19. 8. 2013 v 10.20
Rubrika: Blog, Finty v Excelu, Novinky v BLOGu

Po vytvoření KT (kontingenční tabulka), kterému jsme se věnovali v předchozím článku, máme data celkem v přehledné formě. V jednoduchých KT se člověk celkem snadno orientuje, ale v případě rozsáhlejších KT se data uživateli ztrácí a uživatel může být zmatený. Co tedy můžeme udělat? Čím můžeme zvýšit čitelnost dat v KT? Odpovědí je podmíněné formátování! Pokračovat ve čtení…

Analytické funkce Excelu 1.
Kontingenční tabulka

5. 8. 2013 v 10.14
Rubrika: Blog, Finty v Excelu, Novinky v BLOGu

Kontingenční tabulkaData v Excelu – naprostá samozřejmost. Systémy mají automatické exporty dat do Excelu. Data si předáváme v Excelu. Reporty z primárních systémů exportujeme do Excelu. Excel dnes zvládá neomezený počet řádků. Na data je prostě Excel.

Ale co dál s daty?

Potřebujete součty prodejů v regionech? Zprůměrovat ceny produktů podle obchodních zástupců. Jistě, jde to pomocí klasické tabulky, kdy data setřídíte a vložíte vzorec. Ale Neexistuje elegantnější cesta? Pokračovat ve čtení…

EXCEL – nejrozšířenější manažerský nástroj

1. 8. 2013 v 09.43
Rubrika: Blog, Finty v Excelu, Novinky v BLOGu, Plánování, Rozpočty, Výkaznictví

imagesExcel je nejrozšířenějším manažerským nástrojem na všech stupních řízení. Je využíván pro prezentace dat, sběr dat, výpočty, poznámky a tvorbu aplikací. Excelové aplikace jsou v podnicích zpravidla využívány pro podporu procesů, jejichž řešení standardními softvérovými nástroji je finančně nebo časově náročné. Pokračovat ve čtení…

Plánování a delegování obchodních cílů, roční anabáze manažerů prodeje

1. 8. 2013 v 08.55
Rubrika: Blog, Hodnocení, Kalkulace, Měření, Novinky v BLOGu, Obchodní plán, Plánování, Rozpočty

Tvorba obchodního plánu je týmovou záležitostíKaždý to známe, sestavit obchodní plán je potíž. Prodeje ovlivňuje mnoho faktorů, mnohé faktory se ovlivňují vzájemně. Nikdo nevidí do budoucna a se spoustou nejasných proměnných jsme nuceni sestavit přesný obchodní plán. Obchodní plán, za který převezmeme odpovědnost. Pokračovat ve čtení…
Než začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.