Jen akceptovaný
plán je realizovatelný

1. Zapojte celý tým do plánování

Vyhněte se centralizovanému plánování. Vytvořte plán v podobě záměru, cílů a nechejte jej rozpracovat do potřebného detailu.

2. Komunikujte

Konfrontujte svůj plán s dílčími plány. Hledejte odchylky a cesty k dosažení. Je to jednoduší dělat předem, než hasit důsledky neplnění.

3. Prezentujte schválený plán včetně dílčích cílů

Konečná prezentace schváleného plánu, včetně dílčích cílů ukáže budoucnost firmy jako skvěle namazaný stroj, kde vše do sebe zapadá. Získáte dokonalý odrazový můstek k akceptaci.

4. Delegujte

Delegujte odpovědnost za splnění dílčích cílů. Pro získání nevynucené akceptace máte všechny předpoklady:

  • Manažer byl při vytváření plánu – rozumí mu a ví jak jej splnit
  • Manažer ví, že jeho plán je smysluplnou součástí celku
  • Manažer ví, že na jeho úspěchu závisí i úspěchy ostatních

Základním bodem delegování je svázání úspěšnosti se stimulací.

5. Stimulujte smysluplně

Nastavte cíle a stimulaci za jejich dosažení tak, aby významnou část mohl manažer přímo ovlivnit. Vyhněte se hromadným odměnám za úspěch celého podniku. Můžete však velikost odměny svázat s celkovým úspěchem podniku.

6. Neměňte plány, pracujte s krátkodobými cíli

Stimulujte dlouhodobě – celoroční cíle, získání kontraktu, dosažení ukazatele rentability apod.. Stimulujte však i krátkodobě – zaměřte část odměny na dosažení cílů v následujícím období měsíce, kvartálu a podobně. Umožní Vám to zacílit na aktuální příležitosti pro dosažení celkového splnění plánu.

Napiš komentář

Musíte se přihlásit, abyste mohli komentovat.Než začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.