Začněte plánovat
krok za krokem

1. Vytvořte dlouhodobý plán,

který prohlásíte za (roční) PLÁN. Te bude svatý, neměnný a firma se podle něj bude řídit.

2. Vytvořte verze PLÁNU

Pokud máte potřebu plánovat varianty vývoje, naplánujte je. Potřeba může pramenit z předpokladu, který není jisté, že se naplní, ale zásadně ovlivňuje Vaše podnikání. (Získání velké zakázky, vstup na nové trhy, rozhodnutí státní správy, vývoj ekonomiky, …)

3. Sledujte plnění

plánu v měsíčních cyklech.
Porovnávejte skutečnost s plánem. Reagujte na změny řízením skutečnosti – hlavně ne úpravou plánů.

4. Forecastujte

Vytvářejte plovoucí plán, kde spojíte již známou skutečnost s plánovanou budoucností. Tímto získáte obraz vývoje vašeho podnikání. Do tohoto forecastu upravujte plány podle skutečného vývoje. Tento forecast porovnejte s odsouhlaseným plánem.

5. Modelujte

Vytvořte si vlastní verzi plánu (nejlépe z posledního forecastu) a modelujte dopady vašich rozhodnutí do hospodaření podniku. Modelujte mzdové úpravy, změnu obchodní strategie, způsoby financování vašeho podnikání.
Modelování dává odpovědi na dopady rozhodnutí do podnikání firmy.

6. Hodnoťte

Svažte dílčí cíle s hodnocením podřízených. Pravidelně měřte úspěšnost každého manažera a tím směřujte vývoj Vašeho podnikání k plnění cílů.

7. Nastavte pravidla

která umožní změnit platný, schválený, svatý PLÁN.
I firemní život přináší zásadní a nepředvídatelné zvraty, na které je nutné reagovat. Doporučením je velice důkladně zvážit, jestli daná skutečnost opravdu vyžaduje změnu plánu, nebo se jedná o odchylku od plánu, kterou musí firma zvládnout.

Napiš komentář

Musíte se přihlásit, abyste mohli komentovat.Než začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.