Budget 2021

Data

„Jedinou jistotou je vědomí nejistoty.“

Citát Milana Kundery přesně vystihuje podstatu roku 2020. Celá řada událostí v letošním roce radikálně mění nejen lidskou interakci, ale také celá tržní odvětví. Každý týden mnohé podniky musí řešit nové výzvy, ale také se jim objevují nové příležitosti. V této nejisté době, kdy mnoho z nás neví, co nás čeká příští měsíc, nastává otázka: Má cenu dlouhodobě plánovat a vytvářet budget pro 2021?

 

Má smysl dělat budget?

Ve velkých společnostech se skrz různá oddělení můžete častokrát setkat s argumenty, že dlouhodobé plánování je zdlouhavé, náročné, nerealistické, omezující a že je to vlastně “věštění z křišťálové koule”. Tyto frustrace většinou pramení ze zkušenosti s neefektivně sestaveným dlouhodobým plánem. Ovšem budgeting je fundamentálním nástrojem pro řízení podniku. Nastavení střednědobých a dlouhodobých cílů, strategické rozhodování, zhodnocení investic, následování vize společnosti, realistické očekávání managementu; všechny tyto body se úzce váží s budgetem. A čím volatilnější doba, tím cennější je dobře nastavený plán. Ale jak docílit úspěchu při plánování?

 

Jak správně plánovat?

Základem budgetingu je dobrá a přesná komunikace mezi zúčastněnými stranami. Každý zúčastněných manager, který dodává informace do budgetu, by měl být obeznám jak s cílem svého oddělení, tak společnosti. Také by měl mít dobrou představu o struktuře společnosti a business procesu, aby se předešlo syndromu kolečka ve stroji, které zná jenom svoji osu a netuší, co se kolem děje. Časové investice managementu různých oddělení do pochopení procesů se většinou velice rychle vrátí ve formě menší chybovosti, prodlev, nepochopení druhé strany atd.. Výsledný plán je vhodné probrat s celým týmem a dojít ke shodě, aby byl budget akceptován všemi stranami.

Noční můrou při sestavování budgetu může být způsob sbírání dat. Jednoduše řečeno, automatizace procesu je velkým přínosem pro nejen budgeting. Obvyklé zasílání excelových tabulek mailem, jejich následná úprava, práce s několika variantami excelů (BUDGET – FINÁLNÍ VERZE_8.2.9.1) prodlužuje proces sestavování, zapříčiňuje chybovost, zvyšuje frustraci zúčastněných stran, znesnadňuje komunikaci a celý proces budgetingu se stává těžkým, zdlouhavým a nepřínosným. Kvalitní nástroj pro sestavování budgetu zrychluje celý proces, odbourává komunikační šumy, umožňuje real-time úpravu dokumentů a pomáhá při kontrole stavu budgetu.

Podstatnou část úspěšného budgetu tvoří také kvalita podkladů. Ideálním stavem je před připravený materiál pro vyplnění pouze důležitých a specifických informací, které zná jenom zadávající. Veškeré propočty by měly být automaticky propočítávány. Tímto se zjednoduší práce zadávajících a zvýší se jejich motivace. Co se týká historických dat, je možné a v některých případě žádané, aby byla aktivně využívána. Například dlouhodobé fixní náklady se budou v drtivém množství případů měnit jenom minimálně. Zvláště užitečné je také srovnání plánovaných hodnot spolu s minulým obdobím a/nebo s forecastem, které umožní bleskové porovnání hodnot a analýzu rozdílů.

 

Váš Budget 2021

Jaký je váš proces budgetingu? Pomohl vám náš článek? Dejte nám vědět v komentářích!

Pokud máte dotazy nebo byste měli zájem o bezplatnou konzultaci, napište nám komentář na naší Linkedinové stránce nebo na email vaclav.baron@uniwise.cz

Také si můžete zdarma vyzkoušet demo sestavení budgetingu v programu Targetty na stránce: http://targetty.cz/ .

Článek publikován 6. 11. 2020. Zpátky do blogu
Komentáře uzavřenyNež začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.