Data driven Společnost – 1. díl

Data

„I přes všechny dostupné technologie se stále většina lidí rozhoduje na základě vnitřního pocitu, nebo jen tak hádají. A výsledek – buď se trefí, nebo ne.“ CEO Mix panel

Business svět se ve 21. století mění mílovými kroky. Digitalizace nás všem umožňuje komunikovat s kolegy na druhé straně světa, získávat informace během milisekund a ukládat ohromné množství informací. Také nás umožňuje pružně reagovat na nepředpokládané změny, což je v této době velice aktuální. Co je Data-driven company a jaká cesta k ní vede se dozvíte v tomto článku.


Data-driven company

Většina organizací si uvědomuje, že samotný instinkt nestačí k úspěšným rozhodnutím. Stát se organizací založenou na datech má však mnoho dimenzí. Ačkoli organizace začínají metrikami a metodami řízení výkonu vyvinout podnikovou strategii pro využívání dat k řízení rozhodnutí, která se také stane datově řízenou vyžaduje přísnou technologii, analytiku a organizační strategie.

Analýza dat sama o sobě může být zajímavá a informativní, ale nemusí nutně poskytovat přidanou hodnotu. Hodnota se dostaví, když organizace aktivně využije výsledky analýzy při rozhodování. Jinými slovy, organizace je řízena daty, když používá data a analýzu, aby pomohla řídit její business akce.

Data pro strategické rozhodování mohou pocházet z celé společnosti a mohou být provedeny analýzy na podporu celkové strategie společnosti. Tento typ analýzy je často zaměřen na dlouhodobý výhled a pracuje s ní hlavně management. Taktická rozhodnutí mají kratší povahu a obvykle se jedná o rozhodnutí přijatá k řešení aktuálních problémů, například jak se zachovat při výpadu dodávky materiálu.

Stát se společností založenou na datech je ambiciózní, ale je také nutné přizpůsobit kulturu a mít dostatečné technologické zázemí.  Není nutné pouze využívat data k business rozhodnutí, ale je také nutné budovat vztahy a důvěry k samotným datům.

 

Výhody Data-Driven přístupu

Data-driven přístup ovlivňuje hlavně následující oblasti:

Řízení výkonnosti. Cíle se obvykle pohybují od obecnějších cílů, jako je zlepšení spokojenosti zákazníků, až po úzce definované cíle zaměřené konkrétně na odpovědnost zaměstnance, jako jsou prodejní kvóty nebo dokončení procesu do stanoveného termínu.

Automatizace. Data-driven společnosti se často rozhodují v rámci dní, často také během několika hodin. Je tedy kritické, aby byla data co nejjednodušeji získatelná v co nejpřesnějším možném stavu. K tomuto velmi přispívá automatizace procesů ve společnosti. Například využítím Softwaru, který poskytuje automatizaci pro analytiku ve výrobě. To zahrnuje vložení analytických nástrojů do dashboardů a reportů, které uživatele upozorní, pokud nastane problém, například nedostatek materiálů ve výrobě. Organizace také používají prediktivní analýzu ve výrobě, aby pomohly upozornit zaměstnance nebo systémy na problémy, jako je zpronevěření.

Překážky na cestě k Data-driven

Pro správné zavedení Data-driven mentality a přístupu je nutné zapotřebí mít silné tři základní pilíře, což je vedení, technologie a dovednostíi. Mezi nejčastější překážky patří tyto oblasti:

Nedostatečná podpora vedení podniku / podniková strategie

Důvěra a kultura jsou dva velké zátarasy pro všechny organizace, které chtějí aktivně využívat analytiku pro vedení společnosti. Obvykle je snazší se pohybovat vpřed s analytikou, pokud tento koncept podporuje vedení společnosti. Tato osoba/y může pomoci nastavit tón a vize úsilí a také poskytnutí nezbytného financování a organizační podpory. Pokud má leader důvěru v celkovou strategii a nástroje a aktivně je využívá, ostatní zaměstnanci mají tendence následovat tento vzor.  Ovšem to neznamená, že to společnost nemůže být data-driven bez podpory vrcholového vedení, ale může to trvat déle.

Problémy s přístupem a integrací všech příslušných údajů

Je to pro organizaci těžké dosáhnout poznatků, na základě, kterých je možné dělat manažerské rozhodnutí, pokud nebude mít přístup ke správným datům pro analýzy.

Někdy se jedná o technologickou výzvu: organizace k tomu nemá nástroje pro integraci dat. Jindy jde o problém dovedností, pokud jde o zavádění správných lidí, aby správně nastavili způsob shromažďování dat. Toto je často organizační problém: buď nejsou prostředky pro financování, nebo podniková politika je napomáhá tomu, že uživatelé nesdílejí data.

Kvalita dat je nedostatečná

Kvalita dat je velmi důležitá, pokud na jejich základě chceme udělat manžerské rozhodnutí. Pokud budou vstupní data nekvalitní, nepřesná nebo zastaralá, pozitivní dopad rozhodnutí bude ohrožený. Přesnost, integrita, včasnost, spolehlivost a důslednost jsou všechny důležité atributy, které vyžadujeme.

Nedostatek dovedností v budování BI / analytiky pro podporu rozhodování

Dovednostní nedostatek vždy zaujímá vysoké místo na seznamu výzev v jakémkoli úsilí souvisejícím s analytikou. Požadované dovednosti jsou zaměřeny jak na správu dat, tak na analytiku. Mohou zahrnovat dovednosti provádět vizuální analýzu pomocí samoobslužných nástrojů a také předvídat budoucnost na výstupech z analytických modelů. To může také zahrnovat back-end procesy, jako je vložení analytiky do aplikací nebo uvedení modelů do výroby.

Správa údajů a bezpečnost.

Řada těchto problémů souvisí s řízením dat. Organizace jsou nejúspěšnější ve využívání analytických procesů, pokud všechna podniková oddělení a IT společně spolupracují na vytvoří zásad a pokynů pro správu dat.

To zahrnuje stanovení společného slovníku a definic – ty také hrají velkou roli pro poskytnutí vysoké kvality dat. Důležité je také nastavit správě zásad týkající se toho, kdo má k jakým datům přístup – což je důležité při získání relevantních dat pro analýzu.

 

V dalších pokračováních této série článků se dozvíte více o tom, která oddělení nejaktivněji využívají Data-driven přístup, jaké investice vás čekají, jaké technologické a organizační strategie by jste měli přijmout, aby jste se stali opravdu Data driven.

 

Je Vaše společnost taky Data-Driven?

Jaké zkušenosti máte vy a vaše společnost s Data-driven přístupem? Zavedli jste již tento proces nebo o něm teprve uvažujete? Měli byste zájem zjistit, jak vám může Targetty pomoci s řízením společnosti, zrychlením procesů a kontroly procesu? Neváhejte a napište nám na naši Linkedinovou stránku nebo na email vaclav.baron@uniwise.cz

 

 

Článek publikován 20. 11. 2020. Zpátky do blogu
Komentáře uzavřenyNež začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.