Delegování odpovědnosti za splnění cíle – systém práce úspěšných

Delegování je rozhodující dovedností vedoucích pracovníků. Mistrovské zvládnutí techniky delegování dává manažerovi

 1. volnost pro jeho další činnosti a
 2. jistotu ve splnění delegovaného cíle s minimálním přispěním.


O technikách delegování pojednává nesčetné množství článků, existují dobré a lepší kurzy a my se nehodláme na tento písek pouštět. Nicméně všechny techniky mají společné základní kroky.

Základní kroky delegování cílů:

 1. Specifikace
  • Přesná definice cíle, popis cílového stavu.
 2. Měření
  • Průběžné informování o postupu při plnění delegovaného cíle
 3. Hodnocení
  • Jasně specifikovaná odměna za splnění, případně nesplnění svěřeného cíle.

To co mají společné tyto body je stanovení metrik pro jejich naplnění. Metrik popisující cíl, metrik reportujících stav a metrik ovlivňujících odměnu. V praxi se jim říká KPI (Key Performance Indicators).

Požadavky na metriky KPI:

 1. JednoznačnostPříklad použití KPI.
  • Musejí měřit jednu hodnotu, jejich výpočet, měření, nebo sběr musí být průhledný a přesně definovaný.  Nešvarem jsou výjimky, které často nejsou ani vyřčeny a tak nějak se o nich ví. Příkladem je, že obchodník odpovídá za dosažení celkového prodeje ve firmě, ale všichni vědí, že klíčový zákazník patří majiteli.
 2. Srozumitelnost
  • Při vyslovení názvu metriky musejí všichni jednoznačně vědět, oč se jedná. Není nic horšího, než na poradě dokola diskutovat co znamená efektivita výroby a že její pokles nic neznamená, protože výpočet nezohledňuje další stav.
 3. Neměnnost v čase
  • Definice metriky musí být v čase stálá. V případě potřeby její změny musíte pamatovat na předchozí pravidla.  Často totiž nastane situace, že ne všichni jsou seznámeni se změnou a rozhodují se podle původní definice.

Delegování odpovědnosti za splnění firemního cíle je krok, který potřebuje skutečně důkladnou přípravu.

Kroky přípravy k delegování:

 1. Společné plánování předchází delegování
  • Zapojte manažery do vytváření podnikového plánu, rozprouděte diskusi a sbírejte podněty. Vše poté společně zapracujte do plánu, který si odsouhlasíte jako strategický na další období.
  • Takto sestavenému plánu všichni rozumí. Rozumí jeho souvislostem a také znají svou roli v celku.
 2. Rozpadněte firemní plán na nižší celky – dílčí plány v čase a organizaci
 3. Nalezněte klíčové parametry pro plnění dílčích cílů
 4. Nalezněte klíčové osoby
 5. Vzhůru do delegování


Registrovat
Targetty Vám systémově podpoří výše jmenované kroky. Registrujte se zdarma a získejte přístup do akademie, kde naleznete přesný postup nejen pro delegování cílů.

Máte dotazy, připomínky, náměty – podělte se prosím s námi v diskusi pod článkem.

Martin Dybal

Článek publikován 4. 9. 2013. Zpátky do blogu
Komentáře uzavřenyNež začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.