Przegląd funkcji

Aplikacja jest skonfigurowana i gotowa do użycia.
Można zacząć planować już teraz i stopniowo poprawiać proces planowania przy użyciu możliwości, które Targetty oferuje:

1.

Aktywuj swoje konto, a otrzymaj swój login i hasło

Z nim można zalogować się 24 godzin dziennie na zabezpieczone konto osobiste w celu wytwarzania planów i ich zarządzania.

2.

Dostosowanie formularzy

Strukturę planów można szybko dostosować do własnych potrzeb.

Po prostu z importuj ze swego systemu informacyjnego strukturę organizacyji, strukturę produktów i klientów.

3.

Ustaw uprawnienia użytkowników

Zarządzaj dostępem do informacji.

Ustawienie praw opiera się na podstawie struktury organizacyjnej.

Wprowadzenie upoważnień do zatwierdzania planów poprawia ich jakość.

4.

Rozpocznij pierwsze planowanie

Rozpocznij pierwszy cykl planowania.

System sam wyśle wezwanie do rozpoczęcia sporządzania planu za pośrednictwem emailu.

Dalsze plany
(Inwestycji, napraw i
utrzymania,
…)
Plan
sprzedaży
Plan
kosztów
zmiennych
Budżet
jednostki
organizacyjnej
Plan
kosztów
wynagrodzeń
Zatwierdzanie
poszczególnych planów
5.

Zarządzaj procesem planowania

Śledź i zarządzaj przebiegiem planowania

Doceń proaktywność i pomysły osób inicjatywnych

Wynikiem będzie plan prowadzący do osiągnięcia strategii firmy

6.

Masz plan – zarządzaj skutecznie

Rozpowszechnij cele w organizacji

Śledź stopień wykonania celów

Działaj przy stwierdzeniu odchylenia od planu

Modeluj i aktualizuj plan

  RejestrujKonfiguracja
Planowanie
Ocena

Napiš komentář

Musíte se přihlásit, abyste mohli komentovat.