Edycje i ceny

Demo Cloud Profi
Główne kryteria
Excel add-in
Aplikacja do otwierania formularza i zapisu planów
Własne ustawienia
Przysposobienie terminologii, wygląd formularzy według własnych przyzwyczajeń.
Plan kosztów zmiennych (kalkulacje)
Indywidualna struktura budżetu jednostki organizacyjnej
Zaawansowane obliczenia i raporty
Zaawansowane funkcje do kalkulacji kosztów zmiennych i krańcowych. Definice výkazů.
Praca zespołowa
Zarządzanie uprawnień dostępu do danych, informacja o postępu przygotowania planowania
oraz jego wykonania.
Know-how
Dostęp do dokumentów i video-instrukcji pomocnych przy wprowadzeniu zasad planowania
i postępowania prowadzącego do osiągania wytyczonych celów.
Bezpieczeństwo
Zabezpieczony dostęp do danych.
Planowanie
Planowanie
Otwieranie formularza, zapis planowanych wartości.
Wsparcie pracy zespołowej
Kontrola i zarządzanie postępu pracy użytkowników.
Kalkulacje
Kalkulacja kosztów całkowitych na podstawie cen jednostkowych.
Administracja
Edytowanie formularzy
Tworzenie własnych formularzy do planowania.
Definicja własnych nazw
Dostosowanie klasyfikacji (np. struktura organizacyjna, produkty, towary, klienci).
Uruchamianie cyklu planowania
Wsparcie zarządzania zespołami pracowników (workflow).
Definicja kalkulacji
Wkładanie i importowanie elementów kosztów i cen jednostkowych.
Konwersja na konta księgowe
Zmiana definicji zposobu przekazania wartości planu do formy obrotów na kontach księgowych.
Import uzyskanych wyników
Zautomatyzowany import obrotów na kontach rachunkowych w celu analizy uzyskanych wyników
w stosunku do założeń planu.
Import klasyfikacji
Zautomatyzowany import klasyfikacji.
Zabezpieczenie
Hasło
Zaszyfrowane hasło według standardów Active Directory (One-way cryptographic function).
https
Szyfrowane przesyłanie danych.
Cena
Demo
Darmowa wersja, przeznaczona do testowania.
Za darmo
Cloud
Tworzenie planów z zaawansowaną funkcjonalnością dla pracy zespołowej, kalkulacji, itp.
24€/użytkownik/miesiąc min.3 użytkowników
Profi
Wdrożenie specyficznych wymagań włącznie instalacji na serwera klienta.
prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny
Funkcjonalność podstawowa Funkcjonalność zaawansowana Przygotowujemy

Do faktury doliczamy podatek VAT.

Napiš komentář

Musíte se přihlásit, abyste mohli komentovat.