Řešení v O2 založené na Targetty jako Microsoft Awards 2017 Finalist

O2 manažerské reportování a finanční plánování v Targetty

Společné řešení firem Clever Decision a Uniwise realizované pro společnost O2 Czech Republic a.s., největšího integrovaného poskytovatele telekomunikačních služeb na českém trhu, zajišťující manažerské reportování a finanční plánování včetně konsolidace dceřiných společností, ziskalo ocenění Microsoft Awards 2017 Finalist.

Řešení konsoliduje finanční a nefinanční data ze zdrojů, jako je datový sklad a ERP, přičemž transformovaná data jsou následně prezentována ve formě statických reportů v prostředí Microsoft Reporting Services 2016 a dynamických reportů v prostředí Power BI a Targetty Excel Add-in.

Výhodou řešení je kromě jiného řízení uživatelských práv na úrovni dat v databázi a s tím spojené bezpečnostní benefity při reportování. Oblast finančního plánování využívá unikátní vlastnost SSAS, kdy data z Excel formulářů zapisuje přímo do databáze.

Řešení umožňuje plánování v rámci definovaných scénářů, v definovaném detailu a v definované organizační struktuře dle nákladových středisek. Plány lze připravit pro všechny finanční výkazy, nefinanční ukazatele a kalkulované ukazatele jako např. průměrný výnos na zákazníka.
Naplánované hodnoty lze následně porovnávat se skutečností a analyzovat přes všechny definované dimenze.

Stáhnout MS-Awards-Brozura-2017-CZ.pdf

Článek publikován 29. 10. 2017. Zpátky do blogu
Komentáře uzavřenyNež začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.