Targetty plánují energetiku

Cílem projektu Mostek energo je vybudování stabilního energetického zdroje elektrické energie a tepla. Energie je vyráběná z obnovitelných zdrojů, především ze zemědělské biomasy, která se spaluje ve formě pelet vyrobených přímo v areálu elektrárny.

Targetty pomáhají sledovat a plánovat výkonnost a hospodaření společnosti ve stěžejních činnostech.
Plán výnosů umožňuje modelovat dlouhodobý plán příjmů na základě výrobních kapacit zařízení. Variabilní náklady zohledňují interní a externí náklady na plánovanou výrobu. Vše doplňuje plán režijních nákladů.

Takto vzniká ucelený pohled na plán hospodaření energetické společnosti Mostek energo.
Hospodaření společnosti je pravidelně srovnáváno s plány na úrovni statutárních i manažerských výkazů. Ve společnosti dle potřeby vznikají forecasty, které spojují uplynulou skutečnost s upravenými plány do budoucna.

Článek publikován 10. 4. 2018. Zpátky do blogu
Komentáře uzavřenyNež začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.