Výsledek průzkumu potvrzuje světové trendy

Jak podniky plánují? Jaké nástroje pro tvorbu plánů používají? Kolik času nad tvorbou plánu stráví? Je zde potenciál pro zefektivnění plánovacího procesu? Na všechny uvedené otázky, ale i na další se budu snažit odpovědět v následujících odstavcích.

Situací na trhu v oblasti podnikového plánování se zabývají renomované analytické a poradenské společnosti jako jsou Gartner, PricewaterhouseCoopers nebo Business Application Research Center. Ty provedly několik průzkumů, jejichž výsledky jsou překvapující.

Dle institutu BARC se podíl spreadsheetových řešení při sestavování plánu pohybuje okolo úctyhodných 90%. Neznamená to, že téměř všechny podniky plánují výhradně pomocí spreadsheetů, ale spreadsheety jsou součástí téměř u všech podniků v kombinaci s jinými podnikovými aplikacemi.

Fakt masivního použití spreadsheetových řešení dokazuje i průzkum realizovaný v roce 2007 společností PwC. Z průzkumu vyplynulo, že celkem 58% podniků plánuje za pomocí spreadsheetů v kombinaci s ERP a specializovanými SW. Pouhých 16% připadá na výlučné používání ERP systému a 12% používá kombinaci spreadsheetů a interně vyvinutých aplikací. Další možnosti jsou uvedeny na Obrázek 1 – využití nástrojů pro plánování (PwC. 2007, s.19). Celkový podíl spredsheetových řešení dosahuje 70%.

Průzkum využití nástrojů pro plánování (PwC. 2007)

Obrázek 1 – využití nástrojů pro plánování (PwC. 2007, s.19)

 

V roce 2011 společnost Gartner vyčíslila podíl spreadsheetových řešení ve velkých společnostech na 40% a ve středně velkých podnicích na 70%. Další průzkum, nazvaný How do you manage your business?, kterého se zúčastnilo 400 podniků z 22 evropských zemí, přinesl zajímavá zjištění.

Opět se ukázala převaha spreadsheetových řešení a navíc, že většina podniků tráví spoustu času (od 2 do 6 měsíců) sestavováním plánů. Nicméně spokojenost s plánováním lze označit za nadprůměrnou, ale zcela jistě je zde prostor pro zlepšení. Nejvyšší potenciál pro zlepšení je spatřován ve využití user friendly IT nástroje, v míře automatizace celého plánovacího procesu, v časovém horizontu tvorby plánů a v míře podrobnosti sestavovaných plánů. Přitom nutno podotknout, že všechny výše uvedené potenciály jsou dosažitelné použitím vhodného specializovaného nástroje. Celý průzkum je k nahlédnutí dostupný zde.

Na českém trhu realizovala v roce 2012 telefonický průzkum společnost Aspectio Research. Průzkumu se zúčastnilo 524 malých a středních podniků a celý průzkum byl zaměřen na plánovací proces a finanční řízení podniku. Vyšlo najevo, že 96% podniků sestavují alespoň krátkodobý finanční plán. Nejvíce podniky pracují s výsledovkou (92%) s rozvahou (82%) a cash flow (52%). Pouze 4% podniků neplánují, z čehož vyplývá, že je zde velká základna podniků, kteří využijí výhody plynoucí z pořízení speciiálního plánovacího softwaru.

Situaci na českém trhu se snažil zmapovat i Petr Rusnák ve své diplomové práci nazvané Plánovací aplikace v Business Intelligence, který společně s jeho konzultantem práce, Martinem Dybalem, vytvořil dotazník, který byl rozeslán na 487 českých podniků. Návratnost dotazníku byla 10%, což snížilo jeho vypovídací hodnotu, ale i přes tento fakt výsledky průzkumu inklinují k  výsledkům ostatních výše uvedených průzkumů. Zveřejněný dotazník naleznete na této adrese.

Kompletní výsledky tohoto průzkumu jsou dostupné zde.

Ze všech výše uvedených průzkumů lze vyvodit následující závěry:

  • téměř všechny podniky sestavují alespoň krátkodobý finanční plán – podniky plánují
  • nejpoužívanějším plánovacím nástrojem jsou spreadsheety (MS Excel) – jsou zvyklí na filosofii prostředí MS Excel
  • podniky tráví spoustu času sestavováním plánů – neefektivně využívají zdroje
  • celková spokojenost s procesem plánování v podnicích se nachází nad průměrem, nicméně zde existuje značný potenciál pro zvýšení spokojenosti – existují rezervy

Děkuji všem za účast v průzkumu.
Máte dotazy, připomínky, náměty – podělte se prosím s námi v diskusi pod článkem.

Petr Rusnák

Článek publikován 7. 11. 2013. Zpátky do blogu
Komentáře uzavřenyNež začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.